FAQ

FAQ - ofte stillede spørgsmål

Hvor kan bogen Danmarks dybeste hemmelighed om REGAN VEST købes?

Køb her eller hos alle boghandlere.


Hvor kan bogen "DEN KOLDE KRIG & REGAN VEST købes"?

Køb bogen her eller hos alle forhandlere.


Findes der undervisningsopgaver til bogen "DEN KOLDE KRIG & REGAN VEST"?

Ja, de er gratis og kan findes her


Hvad er forskellen på de to bøger "Danmarks dybeste hemmelighed" og "DEN KOLDE KRIG & REGAN VEST"?

Bogen "Danmarks dybeste hemmelighed" er en kæmpe hardback bog med hele historien om REGAN VEST og meget meget mere, hvorimod "DEN KOLDE KRIG & REGAN VEST" er lettere og mere letlæselig. Til bogen "DEN KOLDE KRIG & REGAN VEST" findes der gratis undervisningsopgaver da bogen er oplagt til undervisning i folkeskolens ældste klasser og gymnasiet.


Findes REGAN VEST som undervisningsmateriale?

Der findes et spændende undervisningsmateriale om Den kolde krig & REGAN VEST.

Læs mere her.


Kan jeg købe en signeret udgave af bogen?

Køb her.


Hvad er forskellen på de fire bogudgaver af Danmarks dybeste hemmelighed?

De første to udgaver (kan kendes på at forsiden er sort) er skrevet med censur fra Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og NATO.

3. og 4. udgave er ucensureret, da REGAN VEST i mellemtiden er skrevet ud af det nationale beredskab.

Nu kan du læse alle hemmelighederne om REGAN VEST i 4. udgave. 

I 4. udgave er der 3 x så meget inhold som 1. udgave. De tre første udgaver er udgået.


Hvordan fik I tilladelse til at skrive bogen?

Vi anmodede om adgang til at bese anlægget og om at få udleveret informationer med henblik på at skrive  bogen om den civile sektors beredskab under Den kolde krig. Efter en nærmere dialog og forhandlinger blev vores ønske til vores store overraskelse opfyldt. At stifte bekendtskab med denne kompromisløse og exceptionelt gennemførte atombunker blev én af vores livs største oplevelser.


Hvad står REGAN VEST for?

REGeringsANlæg VESTdanmark. REGAN VEST skrives mest korrekt med stort.


Er det for tidligt at man har skrevet REGAN VEST ud af beredskabet?

Vi får aldrig bygget et anlæg som REGAN VEST igen. I forhold til usikkerheden om det fremtidige trusselbillede mod Danmark samt den relativ lav årlig udgift til vedligehold (under en million) - synes vi, at man skulle have beholdt bunkeren i det nationale beredskab. MEN vi glæder os selvfølgelig til at alle kan komme ind og se dette fantastiske anlæg.


Hvad er et pladskommandantskab?

Et pladskommandantskab er et militært begreb. Et pladskommandantskab oprettes normalt kun i krigstid – og kan være f.eks. for en by, der skal forsvares. Det er forsvaret, der drev REGAN VEST. Forsvaret oprettede derfor et permanent pladskommandantskab for REGAN VEST.

Pladskommandantskabet bestod i fredstid af en militært ansat major og en seniorsergent – samt en civil maskinmester og en montør.

Pladskommandantskabet har bemandet anlæggene i dagtimerne i hverdage. De daglige gøremål var vedligeholdelse og administration, undervisningsaftener for hæren, hjemmeværnet, flyvevåbnet, søværnet og de civile styrelser - samt planlægning af ibrugtagelse af anlægget under krig. 


Kan REGAN VEST holde til en atombombe?

REGAN VEST er bygget til at kunne virke under en atomkrig. Men intet menneskeskabt kan holde til et direkte nedslag af et kraftigt atomvåben. Det gælder uanset anlæggets konstruktion og hvilken dybde det er gravet ned i. Anlæggets eneste håb er, at fjenderne ikke ved anlægget eksisterer, hvor anlægget er placeret, eller at de ikke kan ramme det med tilstrækkeligt store eller præcise bomber til at ødelægge det. Af denne grund har forsvaret og Civilforsvarsstyrelsen opretholdt et højt sikkerhedsniveau omkring REGAN VEST’s eksistens, fysik og beliggenhed. Først i 3. udgave (ucensureret) måtte vi skrive om atombunkerens placering.


Hvordan kunne folketinget skjule omkostningerne til REGAN VEST?

Folketingets Beredskabsudvalg (der var sikkerhedsgodkendte) kunne fortælle deres folketingskollegaer i Finansudvalget, at ramme-bevillingerne kunne og burde støttes.


Kan man kontakte forfatterne for spørgsmål?

Kontakt os altid gerne på forfatterne@reganvest.dk eller www.facebook.com/reganvest hvis du har spørgsmål eller lignende.


REGAN VEST adresse?

REGAN VEST adressen er Røde Møllevej 22, 9520 Skørping, ved Rold Skov Nordjylland.

Koldkrigsmuseet REGAN Vest har adressen Røde Møllevej 24, 9520 Skørping.


REGAN VEST åbningstider?

REGAN VEST-museet åbnede i 2023 og drives af NM.

Vi anbefaler også den store udstilling om Den kolde krig og REGAN VEST i Rebildcentret som er nabo til atombunkeren.


Hvad har man kaldt REGAN VEST gennem årene?

På konstruktionstegningerne til REGAN VEST benævnte man bunkeren for "Regionsanlægget" for at skjule bunkerens egentlige formål. Bunkeren er gennem årene blevet kaldt for Rakketfabrikken, Minen, Oplev bunkeren, Gravlev bunkeren, Dronningebunkeren, Atombunkeren, Demokratiets sidste bastion og Danmarks dybeste hemmelighed og meget mere.


REGAN VEST dokumentar

Vi kan bl.a anbefale "Danmarks hemmelige forsvar" på DR hvor en af bogens forfattere Poul Holt Pedersen deltager som selveste statsministeren.


REGAN VEST radiobunker

To kilometer fra REGAN VEST placerede man en radiobunker. Det er planlagt at Radiobunkeren skal nedrives.

Følg Facebook-gruppen "REGAN VEST og radiobunkeren - debatforum".


REGAN VEST i TV2?

Link til udsendelsen


REGAN VEST konkurrence:

Følg med på vores Facebook-side hvor vi ofte har konkurrencer om REGAN VEST.


REGAN VEST rundvisning?

REGAN VEST-museet åbnede i 2023 og drives af NM.

Vi anbefaler også den store udstilling om Den kolde krig og REGAN VEST i Rebildcentret som er nabo til atombunkeren.


REGAN VEST køb billet?

REGAN VEST-museet åbnede i 2023 og drives af NM. Køb billet her

Vi anbefaler også den store udstilling om Den kolde krig og REGAN VEST i Rebildcentret som er nabo til  atombunkeren.


Hvor findes pressemeddelelserne til REGAN VEST bøgerne?

Danmarks dybeste hemmelighed findes her

Den kolde krig & REGAN VEST findes her

Secret nuclear government bunkers: REGAN VEST & how NATO prepared for World War III dansk

Secret nuclear government bunkers: REGAN VEST & how NATO prepared for World War III engelsk


REGAN VEST foredrag?

Kontakt altid gerne forfatterne angående foredrag.

Læs mere her


Hvilke ISBN-numre har REGAN VEST bøgerne?

"Danmarks dybeste hemmelighed" har ISBN-nummer 9788797397022

 (ISBN-nummeret var tidligere 9788797397015 og 9788778423320).

"Den kolde krig & REGAN VEST" har ISBN-nummer 9788793846357

"Secret nuclear government bunkers. REGAN VEST & how NATO prepared for World War III" har ISBN-nummer 9788797397008


Alle bøgerne kan købes her


Findes der et REGAN ØST?

REGAN ØST består at BOC 1 og BOC 2.

BOC 1 er nedlagt og der var åbent hus inden lukningen. REGAN ØST (BOC 2) er stadigvæk aktiv og hemmelig.

Efter at REGAN VEST er taget ud af beredskabet, er REGAN ØST (BOC 2) demokratiets sidste bastion. 

Som det eneste medie kan du i bogen "Danmarks dybeste hemmelighed" se billeder indefra REGAN ØST (BOC 2). 


Hvor ligger REGAN ØST?

"REGAN ØST (BOC 2) ligger helt præcist et hemmeligt sted i Nordsjælland." Citat Henrik G. Petersen, kontorchef i Beredskabsstyrelsen.

Som det eneste sted kan man se billeder fra REGAN ØST i bogen "Danmarks dybeste hemmelighed"