REGAN VEST undervisningsmateriale

REGAN VEST undervisningsmateriale (120 sider)

Indledning - "DEN KOLDE KRIG & REGAN VEST"


Til undervisningsbogen ”DEN KOLDE KRIG & REGAN VEST” findes en lang række opgaver, som frit kan downloades og bruges. Disse opgaver er inddelt i tre opgavetyper: kildeopgaver, fokusopgaver og idéer til andre opgaver. Tryk på de blå link for at komme ind til opgaverne. Der vil løbende komme nye opgaver – så hold øje med siden.

 

Kildeopgaverne kan bruges direkte som kilder, men der er også konkrete spørgsmål til de enkelte kilder.

Fokusopgaver er til de enkelte kapitler i bogen.

Idéer til andre opgaver er opgaver, der primært fokuserer på kreative arbejdsformer. 

 

Find gratis online opgaver til undervisningsbogen her

 

Om undervisningsbogen "DEN KOLDE KRIG & REGAN VEST"


I 2014 udgav forfatterne Karsten Pedersen og Poul Holt Pedersen den ucensurerede udgave af bestselleren om REGAN VEST. I bogen beskriver forfatterne detaljeret om og hvorfor, de danske myndigheder i 1960'erne opførte en atombunker - REgeringsANlæg VEST - som skulle rumme regeringen, kongehuset og ledende embedsmænd i tilfælde af en 3. verdenskrig.

 

I samarbejde med Lars Allan Haakonsen og Henning Brinckmann udkommer bogen nu i omskrevet form til undervisningsbrug. Her kan de ældste elever i folkeskolen og gymnasieeleverne få omfattende viden om baggrunden for Den kolde Krig fra de russiske revolutioner i 1917 over 2. verdenskrig til Tysklands deling, Cubakrisen, Berlinmurens fald og Sovjetunionens sammenbrud.

 

Med anlæggelsen af REGAN VEST som omdrejningspunkt får eleverne også mulighed for at arbejde med de verdenshistoriske begivenheder i en dansk kontekst.

 

Lars Allan Haakonsen, læreruddannet i 2004, herefter mere end ti års undervisningserfaring fra Sindal Skole. Deltidsansat på Center for Undervisningsmidler i Nordjylland som pædagogisk konsulent inden for bl.a. historiefaget. Deltog i Undervisningsministeriets arbejdsgruppe for udarbejdelse af Fælles Mål. Fra 2014 ansat som koordinator i Nationalt netværk af skoletjenester og nu ansat som lærer på Sindal Skole. Forfatter og redaktør til undervisningsmateriale i historie henvendt til folkeskolen, gymnasiet og læreruddannelsen.

 

Henning Brinckmann, læreruddannet og cand. pæd. i historie og tidligere lektor på UCN, læreruddannelsen. Forfatter og redaktør til undervisningsmateriale i historie henvendt til folkeskolen, gymnasiet og læreruddannelsen.

 

Poul Holt Pedersen og Karsten Pedersen er forfattere til ”Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST, regeringens og kongehusets atombunker” og en lang række artikler om Den kolde krig.

 

Undervisningsbogen og opgaver hertil udkom 30. september 2019.

 

Har du spørgsmål, ris/ros er du velkommen til at skrive til forfatterne@reganvest.dk

 
  

Køb undervisningsbogen DEN KOLDE KRIG & REGAN VEST her

 

Find gratis online opgaver til undervisningsbogen her