Bunker 7

NATOs BUNKER 7

REGAN VEST er opført som rent civilt anliggende. Under en national krise eller en krig har regeringen og den civile administration imidlertid behov for en meget tæt dialog med forsvarets operative ledelse. Denne militære kommandofunktion har naturligvis mindst samme behov for at kunne videreføre funktionerne i et forstærket anlæg, som de civile myndigheder har. Til dette formål blev der 10 kilometer vest for Viborg bygget et anlæg, der endte som et af verdens mest moderne bunkeranlæg.


Navnet ”Bunker 7” blev tildelt af Forsvarets Bygningstjeneste, men bunkeren er kendt under mange andre navne. Grundet sin beliggenhed kaldes den ofte Finderup-bunkeren eller Ravnstrup-bunkeren efter to nærliggende landsbyer som den ligger midt imellem. Bunker 7 er beliggende i det militære område Finderup-øvelsesterræn.

Indgangspartiet til Bunker 7

Bunkeren er i lighed med regeringsanlæggene bygget til at modstå atomvåben bortset fra direkte træffere af bomber med stor sprængkraft - og kunne operere uafhængigt af tilførsler udefra i en periode på flere uger.

Fra indgangspartiet er der 100 trappetrin ned i dybet, før man når ind i selve bunkeren.

Bunker 7 blev bygget som operativt krigshovedkvarter (Static War Headquarters) for den NATO-kommando, som på dansk kaldes Enhedskommandoen og i NATO-terminologi Commander Baltic Approaches (COMBALTAP). BALTAP kommandoen blev oprettet i 1962 i erkendelse af, at Danmark, Slesvig-Holsten og Østersøen var én militærgeografisk enhed på tværs af landegrænserne.


Der blev fra bunkerens opførelsestidspunkt installeret et NATO-kommunikationsknudepunkt i bunkeren og i 1994 flyttede endnu en NATO-enhed ind i bunkeren - et luftoperationscenter kaldet Combined Air Operations Center 1 (”CAOC1”).

Indgangen til selve bunkeren


I 2004 blev COMBALTAP, som i mellemtiden havde skiftet navn til Joint Command North East (JC NE), nedlagt, og krigshovedkvarteret forsvandt dermed fra Bunker 7. Til gengæld blev CAOC1 kraftigt udvidet ved samme lejlighed.

Bunkerens formål blev derfor at overvåge og beskytte luftrummet over det nordlige NATO mod såvel fjendtlige stater, men også mod terrorangreb som mod New York og Washington 11. september 2001.

 Grundplan Bunker 7

Bunker 7 - Finderup NATO
Bunker 7 - Finderup NATO
Viborg Stifts Folkeblad
Bunker 7 - Finderup NATO
Bunker 7 - Finderup NATO
Viborg Stifts Folkeblad
Bunker 7 - Finderup NATO
Bunker 7 - Finderup NATO
Viborg Stifts Folkeblad
Bunker 7 - Finderup NATO
Bunker 7 - Finderup NATO
Viborg Stifts Folkeblad
Bunker 7 - Finderup NATO
Bunker 7 - Finderup NATO
Viborg Stifts Folkeblad

Artikler om Bunker 7. Tryk på pilene for at bladre. Tryk på artiklerne for at forstørre.

Advarsel til uvedkommende. Bunkerens bevogtning var imidlertid så massiv, at ”truslen” var tom.

Bunkeren blev lukket og forseglet med beton og jord i 2013.

Læs mere i bogen "Danmarks dybeste hemmelighed".


 

Læs også om Vedbæk bunkeren her