REGAN ØST

REGAN ØST - og andre regeringsanlæg

Udover REGAN VEST, findes flere andre regeringsanlæg. Som det eneste medie kan du i bogen se billeder indefra det aktive REGAN ØST (BOC 2)


Før opførelsen af den store REGAN VEST bunker – som var landets første egentlige og velkvalificerede udflytningsanlæg - havde Danmark andre beskyttede civile anlæg. Fælles for disse er, at de både var mindre og mere sårbare og derfor ikke var velegnede til at modstå en moderne atomkrig.


Kommandobunkeren under Christiansborg slot

Den første bunker blev indrettet i kælderen under Statsministeriet på Christiansborg Slot i 1930’erne. Lokalerne blev kaldt ”kommandobunkeren” og har været hemmeligholdt til 2008 og er stadig uden offentlig adgang.

Det centrale kommandorum i bunkeren står den dag i dag stadig uberørt.

Læs mere i bogen.
Nyboder lille bunker

Fra midten af 50’erne blev kommandobunkeren under Christiansborg suppleret med en bunker ved Nyboder skole på Østerbro i København. Bunkeren blev kaldt Nyboder lille bunker, da den ikke skulle forveksles med den store bunker under Nyboder skole, der var blevet opført som hovedkvarter for den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig.

Nyboder lille bunker er meget lille og rummer ikke mange flere rum end det ministermødelokale, som ses på fotografiet.

Læs mere i bogen.
Krogenberg Hegn bunkeren (BOC1)

I slutningen af 50’erne påbegyndte myndighederne BOC bunkeren i Krogenberg Hegn ved Gurre. Bunkeren stod klar i 1961. Anlægget er med sine 1.000 kvadratmeter en del større end Nyboder lille bunker og er alene i kraft af sin afstand fra København, der var et potentielt atombombemål, mere sikker. For at forstærke Krogenberg Hegn bunkeren er den gravet ned og dækket til med et metertykt lag jord. Derefter er der støbt en tyk betonkappe henover – kaldet skildpaddeskjold - som er dækket af endnu et lag jord. Konstruktionen er derfor meget stærk. Bunkeren er i dag nedlagt.

Læs mere i bogen eller læs denne artikel.
REGAN ØST (BOC 2) - Aktiv

For at imødegå konsekvenserne ved en udslettelse af REGAN VEST ville regeringen nødig placere alle sine nøglepersoner i REGAN VEST. På Sjælland fandtes i forvejen de små udflytningsanlæg BOC bunkeren i Krogenberg Hegn og Nyboder lille bunker i København, men disse var med sin størrelse, konstruktion eller fysiske placering blevet for utidssvarende som udflytningsanlæg.

I 1968 tilsluttede regeringen sig, at der skulle opføres en supplerende bunker i det sjællandske udflytningsområde, således at de embedsmænd, der hidtil var tænkt anbragt i ubeskyttede faciliteter rundt om BOC bunkeren i Krogenberg Hegn også kunne arbejde fra beskyttet faciliteter.

Den lille - i hvert fald målt i forhold til REGAN VEST - BOC bunker i Krogenberg Hegn blev fra da af kaldt BOC1 for at kende forskel på de to nordsjællandske anlæg, idet den nye bunker i Hellebæk blev benævnt BOC2.

Hele det nordsjællandske udflytningsområde blev endvidere benævnt REGAN ØST som en samlebetegnelse for de snart to bunkere (BOC1 og BOC2), Gurrehus Slot og skolebygninger mv. som var tiltænkt en rolle i en udflytningssituation.

I 1978 stod BOC2 færdig.

I tilfælde af en national krise eller krig ville man flytte en begrænset del af centraladministrationen til henholdsvis REGAN VEST og REGAN ØST idet det ville blive tilstræbt, at de to centraladministrationer var tilstrækkelige og ens opbyggede. Anlæggene skulle derefter benævnes ”Østre Centraladministration” og ”Vestre Centraladministration”.

Det af anlæggene REGAN ØST eller REGAN VEST hvor statsministeren ville vælge at tage ophold skulle samtidig være landets ”Aktuelle centraladministration". Centraladministrationen i det andet udflytningsanlæg blev fra da af landets ”Alternative centraladministration”. Den alternative centraladministration skulle følge med i og holdes underrettet om situationen med henblik på at kunne overtage funktionen som aktuel centraladministration, såfremt funktionen flytter til det pågældende anlæg eller såfremt den aktuelle centraladministration bringes ud af funktion. Bunkeren ligger et sted i Nordsjælland.

REGAN ØST - ugens rapport
REGAN ØST - ugens rapport
REGAN ØST (BOC2) omtalt i ugens rapport i 1970'erne.

Som det eneste medie kan man se billeder indefra den aktive bunker i bogen "Danmarks dybeste hemmelighed"
REGAN ØST - ugens rapport
REGAN ØST - ugens rapport
REGAN ØST (BOC2) omtalt i ugens rapport i 1970'erne.

Som det eneste medie kan man se billeder indefra den aktive bunker i bogen "Danmarks dybeste hemmelighed"
REGAN ØST - ugens rapport
REGAN ØST - ugens rapport
REGAN ØST (BOC2) omtalt i ugens rapport i 1970'erne.

Som det eneste medie kan man se billeder indefra den aktive bunker i bogen "Danmarks dybeste hemmelighed"
REGAN ØST - ugens rapport
REGAN ØST - ugens rapport
REGAN ØST (BOC2) omtalt i ugens rapport i 1970'erne.

Som det eneste medie kan man se billeder indefra den aktive bunker i bogen "Danmarks dybeste hemmelighed"

Som det eneste sted kan du se billeder indefra REGAN ØST (BOC2) i bogen Danmarks dybeste hemmelighed.