REGAN VEST grundplan

REGAN VEST grundplan

- 5.500 kvadratmeter

- 60 meter under jorden

- 232 rum

- Kan rumme 350 personer

- Opført 1963 - 1968.  


Tegningen viser anlæggets udformning.

De enkelte dele af anlægget er nummereret og benævnes som angivet nedenfor:

1. Maskinmesterboligen

2. Indgangspartiet (Bygværk A)

3. Reflektor

4. Tunnel I

5. Tunnel II (Nødtunnel)

6. Bygværk B

7. Primær nødudgang

8. To udstødningstårne

9. Maskinrum (Bygværk C)

10. Knudepunktet

11. Bygværk D

12. Ring I i to etager

13. Centraltunnel

14. Ring II i to etager

15. Ventilationsrum (Bygværk E)

16. Indsugningsskakt ”raketten”

17. Indsugningsskakt "lodrette trin"

18. Helikopterlandingsplads


REGAN VEST ligger ved Røde Møllevej 22, 9520 Skørping (afsløret for første gang i den ucensurede udgave af bogen (3. udgave)). 

Se placeringen på Google-Maps


Udstiling om Den kolde krig og REGAN VEST i Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping.

Se placering her

Bogen fortæller hvad der skal ske hvis atomkrigen kommer.

Affotografering fra bogen der viser de 232 rum: