Tak til

TAK TIL

Forfatterne ønsker at takke ingeniør Dick Bernbom, som var Rasmussen & Schiøtz’ projektleder på REGAN VEST fra marts 1963 til september 1965. Dick var dermed den daglige leder i anlæggets første byggeår. Da udgravningen og opbygningen af betonkonstruktionerne næsten var tilendebragt, immigrerede Dick til USA. Han slog sig ned i San Francisco, hvor han arbejdede som tilsynsførende ingeniør på især underjordiske jernbaneanlæg. På grund af hemmelighedskræmmeriet om anlægget har Dick aldrig før fortalt om sine oplevelser til nogen. Hans kone, som han traf i Støvring nord for Rold Skov i anlæggets byggeperiode, udspurgte ham ellers jævnligt, og hans svigerfar forsøgte ofte med hjælp fra god whisky at lokke sandheden om projektet ud af ham. Men uden held.


I 70’erne vendte Dick tilbage til Danmark, hvor han arbejdede som ingeniør på mange forskellige projekter i indland og udland frem til sin pensionering. I 2010 genså han anlægget som byggeteknisk konsulent for bogens forfattere efter 45 års tavshed om anlægget.


Tak til Knud V. Jensen. Knud har stillet sine erindringer til rådighed om, hvordan han monterede dieselgeneratorerne i REGAN VEST fra 1965 til 1966 og ultimo 1966 i radiobunkeren. Sammen med to kollegaer indrettede han et lille kombineret arbejdsrum og frokoststue inde i generatorrummet. Han fik aldrig lov til at komme ind i ringene – som han havde fået at vide var et depot. Adgangen til det såkaldte depot var lukket af en tremmedør i knudepunktet. I tunnelen observerede han tipvogne, der kørte forbi med kalk og undrede sig over, at de bare blev ved og ved. Først i 2009 erfarede han, hvad anlæggets egentlige formål var.


På trods af Beredskabsstyrelsens tilladelse til at skrive denne bog har flere personer – som forfatterne positivt ved har haft med anlægget at gøre - nægtet noget som helst kendskab til anlægget, når vi har bedt dem om at medvirke. ”Jeg har ingen erindring om noget sådant projekt” har været et typisk svar på vores henvendelser. Flere hemmeligheder om anlægget findes stadig og vil nok aldrig komme frem. Dét fascinerer os kun.


En særlig tak rettes til pensioneret major Hans Aage Simonsen, der har vist os rundt i REGAN VEST af flere omgange og tålmodigt besvaret vores spørgsmål. Hans var anlæggets sidste pladskommandant. Han har, siden den faste bemanding blev indstillet, haft tilsynsfunktion for anlægget, men er pensioneret fra forsvaret. Gennem mange år har Hans officielt forladt sit hjem i Aabybro nord for Aalborg Lufthavn for at køre til Nørre Uttrup Kaserne nordøst for Aalborg. Herfra er hans lønseddel også sendt, men han drejede kun sjældent af til kasernen. I stedet fortsatte han - i hemmelighed for hans familie, venner og kollegaer - syd for Aalborg og ankom ad forskellige veje til anlægget ved Rold Skov, hvor han gjorde tjeneste. Var der biler bag ham når han nærmede sig anlægget skulle han køre omveje indtil bilen var ”rystet af”. Fra 1999 var han ligeledes pladskommandant for REGAN ØST og tog derfor jævnligt turen til Nordsjælland.


Tak til generalløjtnant K.G.H. Hillingsø for et godt forord og for at belyse samarbejdet mellem militæret og den administrative/politiske ledelse af landet under en national krise eller krig. Hillingsø har endvidere givet konstruktiv kritik af bogen. Hillingsø har gjort tjeneste i skiftende stabe og geledder samt som lærer på Forsvarsakademiet og Hærens officersskole. I 1991 blev Hillingsø generalmajor og chef for Hærens operative kommando.


I 1993 blev han generalløjtnant og chef for enhedskommandoen for den nordlige del af NATO’s centralregion (BALTAP) og chef for forsvarets operative styrker. Han blev pensioneret i 1995.


Tak til tidligere sikkerhedspolitisk konsulent i Statsministeriet Henning Gottlieb for spændende bidrag til belysning af både øvelsesvirksomheden i regeringsanlæggene og Den kolde krigs spændinger mellem øst og vestblokken.

Tak til bunkerkommandant kaptajn Bo Nørager for rundvisning i Bunker 7 og for besvarelse af vores mange spørgsmål. Tak til Slotschef Flemming Frydendal for at give os adgang til kommandobunkeren under Christiansborg.


Tak til Kongehuset, NATO, Kjeld Krogh Jensen, Poul Schlüter, Uffe Ellemann-Jensen, Henrik Beermann, Sven Erik Mortensen, Elin Qvist, Bjarne Toft, Charlotte, Niels Pedersen, Dines Bogø, Ove Jensen, Henrik G. Petersen, Bent Volmar, Tomas Bohater Narodowy Pedersen, Michael Rasmussen, Jørgen Fried Pedersen, Henrik Stevnsborg, Martin Lind, Peer Henrik Hansen, Michael Alberg, Finn Syndberg, Tommy Cassøe, Ida Pedersen, Hans Pedersen, Anders Kvist, Ida Russek, Kenneth Kristensen, Tønnes Schrøder, Aalborg forsvars- og garnisonsmuseum, Bangsbo museum, Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Koldkrigsmuseum Langelandsfort, Jysk Koldkrigs forening, Fodslaw Brande, Dan Christian Jensen, Leif Juul Pedersen, Peter Juul Rasmussen, Per Diesel Kristiansen, Jens Andersen, Peter Rask, Dennis Holzendorff Petersen, Hans Engell, Steen Bøtker, Bjørn Laursen, Tønnes Schrøder, Søren Andersen, Ib Friis, Jens Lund, Anders Kristoffersen, Per Hingel, Bent Jensen, Merete Vinther Mortensen, Niels Moes, Peter Grandjean Jørgensen, Lau Bøgeholt-Laursen, Henning Jensen, Lars Østergaard Rasmussen, Karen Borup Andreasen, Mogens Jacobsen, Nicki Jeppe Jensen, Jacob Andersen, Fritz Hansen, Lisbeth Ingvartsen, Poul Erik Ingvartsen, Per Jacobsen, Thorkil Jensen, Hans Lauritzen, Jens Holch, Lars Rasmussen, Peter Thomsen, Lars Rigborg, Trine Laier, Morten Sandvad Jensen, Per O. Madsen, Ole Christiansen, Finn Hansen, Thanh Trinh, Preben Christensen, Poul Laursen, Rasmus Gordon, Poul Laursen, Jens P. Sørvin, Henrik Pedersen, Søren Valentin Nielsen, Michael Bødstrup Hansen, Per S. Eilertsen, Henrik B. Knudsen, Marlene Villekjær Pedersen, Thøger Refshauge, Steen B. Jørgensen, Klaus Hansen, Kjærulff Design, Morten, Ditlev, Amalie, Sanne Aagaard Jensen, Peter Kofoed, Pernille Hvam Pedersen, Peter Freisleben, Camilla Freisleben, Odense Bunkermuseum, Henrik Altmann Lundsgaard, Lars Maymann Johansen, Mogens Brynning, Mike Nørgaard, Jakob Storgaard, Christina Winther, Jacob Rolin Vodgård, Joakim Brader, Peter Nylander Paulsen, Jens Christensen, Emil Hørdum Hansen, Thomas Edslev Christensen, Thomas Dahl Petersen, Casper De Fries Pedersen, Mike Foss, Allan Faurskov, Boris Persson, Hans Peter Sommer Haastrup-Nielsen, Kenneth Bay Smidt, Dennis Steiner Lind Jørgensen, Jonas Straarup Christensen, Jacob Julin, Jørgen Nielsen Michelsen, Simon Calmar Petersen, Sune Andersen, Finn Gervin, Daniel Mathiasen, Per Nielsen, Kasper Mathiasen, Tina Guldborg Dahl, Lasse Trudslev, Peter McFly Lassen, Carsten Leidesdorff Skov, John Tranholm Andersen, Jette Kronborg Danielsen, Dan Haley Nielsen, Casper Schytte Pedersen, Eigil Jensen, Mogens Hynding Petersen, Kenneth Bechmann, Tonny Mønster, Claus Christen Utzen Bisgaard, Christian Phillip, Henrik Jeppsson, Susan Haines Jeppsson, Martin Bager Wulff, Michael Sverre Kongstedt Simoni, Kaj Jepsen Pedersen, Allan Beach Jensen, Simon Due Rasmussen, Jacob Munkholm Jensen, Rene Christensen, Søren Greve, Klaus Steffensen, Henrik Rasmussen, Preben Møller, Tue Hansen, Morten Kaae Høyer, Rasmus Paaschs, Morten Sefeld, Nicholas Hansen, Simon Russek, Ulrik Vestergaard Jensen, Lars A. Haakonsen, Jens Thomsen, Gert Jørgensen, Martin Pagh, Rebildcentret, Rebildporten, Rold StorKro, Henrik Kirkeby Jepsen, Anette Bruun Hansen, Hansi Pedersen, Jørgen Pedersen, Jan Werner Jensen, Lars Enevold, Ove Knudsen, Bendt Egede Andersen, Uffe Westerberg, Bodil Christensen, Karen Nygård Kristensen, Anette, Karin, Jakob Hvam, Elin, Ida-Marie, Geo og mange flere. 


Tak til forlaget Billesø & Baltzer og Historia for et godt samarbejde om bøgerne.