www.reganvest.dk © 2015

DANMARKS DYBESTE HEMMELIGHED

REGAN VEST - regeringens og kongehusets atombunker

Sammendrag af indledningen

 

Det kunne ikke skjules for naboerne, at noget stort – noget meget stort – var ved at blive anlagt. Den enorme byggeplads afslørede for de få, der havde sin gang i området – at der var tale om mere end opførelsen af en almindelig bygning. Der blev kørt en masse jord og kalk væk og der blev kørt en masse bygningsmaterialer til. Arbejdet stod på gennem flere år, men der rejste sig aldrig noget bygningsværk. Naboerne gættede sig efterhånden til, at byggeriet foregik inde under bakken, men fælles for naboerne var, at de aldrig indviede andre i deres viden. Det blev efterhånden tydeligt for dem, at der var overgået lokalområdet noget stort – at de besad en viden, som skulle holdes hemmelig.

 

Gemt bag et anonymt udseende hus med have, garage og flagstang findes indgangen til et af de største og dyreste bygningsværker i Danmark.

Bag en godt skjult bevogtet dør fører en halv kilometer lang tunnel ind til et underjordisk anlæg på 5.500 kvadratmeter, der er bygget til at kunne holde til atomvåben og til at holde sig fuldstændig uafhængig af omverdenen. Denne bunker er af en konstruktion, som ikke finder sin lige i Danmark og som sandsynligvis aldrig vil blive overgået. Med egen vand- og elforsyning, hospital, radiostudie og konferencefaciliteter kunne landets vigtigste institutioner føres videre herfra, hvis Københavns ministerier blev et for usikkert et opholdssted – eller blev ødelagt under en krig.

Flere årtier efter sin tilblivelse står anlægget næsten, som da det blev bygget.

 

Anlægget stod klar til med kort varsel at rumme landets vigtigste nøglepersoner: kongehuset og regeringen samt de topembedsmænd, der skal til for at bistå regeringen i at lede landet op til, under eller efter en krig, hvor landet er blevet ødelagt. Gennem øvelser har Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Indenrigsministeriet og mange andre aktører i dybeste hemmelighed øvet sig i at lede landet fra anlægget, hvis det blev nødvendigt.

 

Denne bogs historie om anlægget er således samtidig en rejse tilbage i tiden til Den kolde krig, hvor truslen om en ny verdenskrig konstant var nærværende.

 

Med udgangspunkt i REGAN VEST fortælles den samlede historie om hvorfra og hvordan regeringen, civilregionerne og kommunerne ville have ført Danmark gennem 3. verdenskrig, hvis denne var brudt ud.

 

 

 

 

Læs mere i bogen - tryk her:

Køb bogen