Bogens kapitler

 

Bogens kapitler (3. udgave - ucensureret)

 

Med udgangspunkt i REGAN VEST fortælles den samlede historie om hvorfra og hvordan regeringen, civilregionerne og kommunerne ville have ført Danmark gennem 3. verdenskrig, hvis denne var brudt ud.

 

Kapitel 3 sammenfatter den historiske kontekst fra perioden efter 2. verdenskrig og frem til 1959. I denne periode fandt Danmark det uomgængeligt at forberede sig på det værst tænkelige scenarie – en krig mellem øst og vest. Danmark meldte sig derfor ind i NATO og gjorde sig forberedelser til at opføre forstærkede anlæg, hvorfra landets ledelse kunne fungere op til, under og efter den frygtede 3. verdenskrig.

 

Siden 1950’erne har tankegangen været, at formålet med et militært forsvar kun var til stede, hvis der var et samfund at forsvare. Forsvaret af Danmark blev ikke længere set alene som en militær opgave, men i en større national sammenhæng – som et totalforsvar eller et totalberedskab – hvori alle resurser udnyttes til at opretholde et velorganiseret og funktionsdueligt samfund til beskyttelse af civilbefolkningen og forsvaret af landet.

 

Kapitel 4 gennemgår den danske totalforsvarsmodel.

 

Kapitel 5 gennemgår regeringens sikkerhedspolitiske krisestyringsorganisation – dvs. den organisation, der skulle føre Danmark gennem en national krise eller krig fra REGAN VEST. Før opførelsen af REGAN VEST – som var landets første egentlige og velkvalificerede udflytningsanlæg - havde Danmark andre beskyttede civile regeringsanlæg. Disse beskrives i kapitel 6.

 

I kapitel 7 beskrives anlæggets fysiske placering, dets udformning, og hvordan det blev konstrueret.

 

Kapitel 8 gennemgår REGAN VEST’s fysik, teknologi og indretning. Endvidere beskrives hvem der var designeret til at

flytte ind i anlægget, hvordan anlægget skulle forsvares, samt hvordan indflytterne ville opleve det at bo under jorden gennem en længere periode.

 

Kapitel 9 gennemgår anlæggets bemanding. Kapitlet gennemgår ligeledes, hvordan det er lykkedes at holde anlægget og dets placering hemmeligt.

 

Som følge af udviklingen i Den kolde krig blev der senere bygget et velkvalificeret supplement til REGAN VEST. Kapitel 10 beskriver derfor det nyere REGAN ØST regeringsanlæg – BOC2 – beliggende i Nordsjælland.

Under optakt til krig ville der blive oprettet regionale ledelser, der skulle fungere som statsmagtens lokale krigstidsadministrationer. Civilregionernes formål og udflytningsanlæg gennemgås i kapitel 11.

 

Der var i den civile sektors beredskabsplanlægning forudsat, at de kommunale administrationer i krigstid skulle fortsætte deres virksomhed og overtage nogle af de statslige opgaver. Kapitel 12 gennemgår opgaverne og de bunkere, der blev opført over hele landet til kommunernes civile forsvar og civile beredskab.

 

Kapitel 13 beskriver de forskellige totalforsvarsøvelser, der har været holdt.

 

Kapitel 14 beskriver udvalgte beskyttede installationer fra Den kolde krigs civile beredskab samt det militære sidestykke til det civile REGAN VEST. Den kolde krig endte aldrig i 3. verdenskrig. Regeringsanlæggene og de andre kommandocentraler har derfor kun været i brug under mindre hændelser og under øvelser. Bunkerne har derfor skiftet karakter og beredskabet er blevet neddroslet.

 

Kapitel 15 beskriver anlæggenes nuværende funktion.

 

Kapitel 16 retter en tak til de personer, der har gjort denne bog mulig.

 

Kapitel 17 er en tidslinje over Den kolde krig og de danske regeringsanlæg.

 

I kapitel 18 er der en ordforklaring på de vigtigste forkortelser og begreber i den civile sektors beredskab.

 

Bogens noter er i kapitel 19.

 

 

 

 

Læs mere i bogen - tryk her:

Køb bogen