REGAN VEST ligger ved Røde Møllevej 22, 9520 Skørping (afsløret for første gang i den ucensurede udgave af bogen (3. udgave)). 

Se placeringen på krak

 REGAN VEST's fysik

- Ca. 5.500 kvadratmeter

- Bygget 50-60 meter under jorden (afhængig af terrænet)

- Ca. 232 rum

- Kan rumme 350 personer

- Opført 1963 - 1969 

Ovenstående tegning viser anlæggets udformning. De enkelte dele af anlægget er nummereret og benævnes som angivet nedenfor:

1. Huset ved vejen

2. Indgangspartiet (Bygværk A)

3. Reflektor

4. Tunnel I

5. Tunnel II (Nødtunnel)

6. Bygværk B

7. Primær nødudgang

8. To udstødningstårne

9. Maskinrum (Bygværk C)

10. Knudepunktet

11. Bygværk D

12. Ring I i to etager

13. Centraltunnel

14. Ring II i to etager

15. Ventilationsrum (Bygværk E)

16. Reserveindsugningsskakt/

nødudgang (”raketten”)

17. Hovedindsugningsskakt/

nødudgang (lodrette trin)

18. Helikopterlandingsplads

Læs mere i bogen - tryk her:

Køb bogen